9-ročný cyklus programu deti mestu ukončil program, ktorý mala na starosti naša Základná umelecká škola. Ústrednou témou predstavenia bola idea Komenského odkazu: "Škola hrou", teda premeny šedivej školy na školu rozprávkovú. Portrét J. A. Komenského sa objavil aj v záverečnej scéne. Tradične sa do programu zapojili okrem ZUŠ aj všetky školy zo SNV, centrum voľného času a klub RTVŠ. Režisérsku taktovku držala p. uč. Eva Kopperová, ktorá aj aktívne účinkovala. Scénu pripravil so svojími žiakmi p. uč. Jaroslav Čech. V programe sa predstavilo rekordných 246 detí. Svoju premiéru mal na predstavení aj pán primátor PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý sa v záverečnom obraze predstavil ako školník, ktorý svojím zvoncom ohlásil koniec 9- ročnej šnúry tohto projektu a slávnostne prevzal putovný kľúč od školy s prísľubom, že bude podporovať túto rozprávkovú školu.