Tvorivé dielne 2017

 

V stredu 5. apríla 2017 sme v priestoroch našej Základnej umeleckej školy pripravili ochutnávku umeleckých zručností žiakom ZŠ Nad medzou formou ôsmich tvorivých dielní. Niesli sa v duchu tvorivej dramatiky, výtvarnej kreativity, tanečného umenia a tiež aj  hudobnej fantázie. Osem tried prvého stupňa tejto ZŠ zakúsilo príchuť dvoch zo spomínaných umeleckých zručností. A bolo nám veru veselo, deti si zatancovali, vytvorili vlastné melódie, zahrali sa na hercov, či odniesli si spomienkové predmety z výtvarných dielní. Pevne veríme, že predpoludie, ktoré strávili v našej ZUŠ obohatilo nielen deti, ale aj ich pani učiteľky.