User login

Školské kolo husľovej súťaže

25.06.2017

Dňa 22. 06. 2017 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konalo školské kolo husľovej súťaže. Predstavilo sa spolu 20 žiakov od prípravného ročníka po žiakov druhej časti prvého stupňa. Porotu tvorili učitelia sláčikového oddelenia, ktorí vyhodnotili výkony žiakov  a zaradili ich do troch pásem. Každý si odniesol ocenenie v podobe diplomu a tiež sladkej odmeny. Celkovo žiaci získali 12 zlatých pásem, 6 strieborných a 2 bronzové pásma.  Žiaci mali možnosť nielen súťažiť, ale aj vypočuť si ostatných spolužiakov. 

 

fotky a výsledky si môžete pozrieť v sekcii aktivity sláčikového oddelenia