User login

Prednášam, teda som!

13.06.2017

 

Umenie nepozná hranice

Aj tak by sa dalo charakterizovať stretnutie priaznivcov umeleckého slova na celoslovenskej súťažnej prehliadke umeleckého prednesu, poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou. Cez 200 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Ruska, Česka, Ukrajiny a Lotyšska sa stretlo v dňoch 1. až 4. júna 2017  v Kremnici, aby si nielen zasúťažili, ale aj vymenili skúsenosti z prednesu umeleckého slova. Bez ohľadu na rodný jazyk, súťažilo sa v spoločných kategóriách od prvej po šiestu odstupňovaných len vekovo a žánrovo. Medzi najmladším a najstarším bol viac ako 60 ročný rozdiel. Zloženie poroty bolo tiež medzinárodné. Bez skúseností a taktiež aj bez ocenenia sme neobišli ani my. Marek Kacvinský si zaslúžene v silnej medzinárodnej konkurencii  odniesol bronzové pásmo. Súťažil v kategórii próza. Už teraz sa tešíme na stretnutie s našimi novými priateľmi opäť o rok na festivale z výstižným názvom „ Prednášam, teda som!“.