User login

Dve hlavné ceny na Gelnickom kľúči

31.05.2017

SLÁČIKOVÝ ORCHESTER A MOKAMA

HLAVNÁ CENA - GELNICKÝ KĽÚČ

SYRINX

FLAUTOVÉ DUO s pani učiteľkou

SYRINX

 

 

 

Posledný májový piatok zaznievala v evanjelickom kostole v Gelnici  krásna komorná hudba produkovaná žiakmi ZUŠ z celého Slovenska. Už tradične sa v tento deň konal Festival komornej hudby v Gelnici, ktorý  sme navštívili už ôsmi krát. „Gelnický kľúč" je koncertnou prehliadkou neprofesionálnych detských a mládežníckych hudobných telies inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia v oblasti klasickej a tiež „menej klasickej hudby“ (tanečnej, džezovej a filmovej hudby v klasických úpravách na akustických nástrojoch). Našu školu reprezentovalo šesť komorných zoskupení. Zlaté pásmo získalo klarinetové kvarteto z triedy p. uč. Jozefa Vysoakia, DiS.art., husľové trio a sláčikové zoskupenie MOKAMA, ktoré pripravil PaedDr. Peter Šterbák a Sláčikový orchester pod dirigentskou taktovkou Mgr. Mariany Kacvinskej.  Posledné dve zoskupenia, teda MOKAMA a Sláčikový orchester si odniesli okrem zlatého pásma aj trofej víťazov vo svojich kategóriách v podobe Gelnického kľúča. Zo strieborného pásma sa tešili žiaci flautového súboru SYRINX a tiež dievčatá flautového dua pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art. Súčasťou tohto podujatia nebolo iba súťaženie. Ešte pred slávnostným otvorením festivalu sa žiaci zúčastnili tvorivej dielne pod taktovkou Mgr.art.  Igora Dohoviča, PhD. – dirigenta Štátneho divadla v Košiciach, ktorý s nimi pracoval ako s profesionálnymi hráčmi orchestra. Spoločne nacvičili dve skladby, ktoré boli odprezentované  na Lutherovom námestí v Gelnici. Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme.