User login

Od 01.06. sa vyučovanie v ZUŠ neobnovuje

29.05.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Spišská Nová Ves Vám oznamujem, že od 01.06.2020
sa v Základnej umeleckej škole vyučovanie neobnovuje.

Vyučovací proces bude naďalej prebiehať dištančnou formou podľa zaužívaného online režimu do konca školského roka.

 ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA - môžete otvoriť po kliknutí

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií v priestoroch školy pre žiakov, ktorí majú problém s online pripojením, alebo potrebujú využiť osobný kontakt s učiteľom. Konzultácie budú poskytnuté na základe ústnej alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Rodič môže kontaktovať svojho triedneho učiteľa a po splnení podmienok (vyhlásenie rodiča o zdravotno stave, nejaví známky ochorenia, nemá zvýšenú teplotu, nikto z rodiny nie je v e-karanténe) mu učiteľ poskytne individuálnu konzultáciu v priestoroch školy.

Do budovy bude povolený vstup iba žiakom a iba v čase, ktorý sa vopred dohodne.

Škola si vyhradzuje právo neposkytnúť osobnú individuálnu konzultáciu žiakovi, ak s tým učiteľ nebude súhlasiť, alebo nebudú splnené podmienky stanovené ÚVZ SR.

Mgr. Mariana Kacvinská, riad. ZUŠ