User login

ZUŠ zatvorená od 16.03.-27.03.2020

12.03.2020

Krízový štáb prijal nové opatrenia v súvislosti
s koronavírusom, preto oznamujeme, že
od pondelka 16.03.2020 do 27.03.2020 bude ZUŠ zatvorená.
Počas týchto dní sa budeme snažiť zabezpečiť online výučbu. Úlohy budú chodiť mailom, hodiny na hudobných nástrojoch budú prebiehať po dohode so žiakmi online.
Ak nenastanú ďalšie opatrenia vyučovanie začne 30.03.2020.
Prajeme Vám veľa zdravia a všetko dobré
Vaša ZUŠ

usmernenie ministerky  vo veci prerušenia vyučovania