User login

Riaditeľské voľno - 13.3.2020

12.03.2020


Riaditeľka ZUŠ, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Ministerstva školstva SR § 150 ods. 5 o organizácii školského roka

udeľuje

riaditeľské voľno dňa 13. 3. 2020 – piatok

z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

 

                                                                                                                            Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.

                                                                                                                        riaditeľka ZUŠ