User login

Koronavírus-COVID-19 aktuálne informácie

10.03.2020

Vážení rodičia,

v súvislosti so šírením COVID-19 robíme tieto opatrenia:

1. Zákaz vstupu do budovy pre rodičov a ostatnú verejnosť.

2. Vstup do budovy je povolený iba žiakom. Pri vchode je zabezpečená služba, ktorá koordinuje príchod žiakov na vyučovanie.

3. Zrušili sme všetky verejné a interné koncerty, prehrávky a podujatia v čase do 23.03.2020.

4. Zvýšili sme hygienické opatrenia našich zamestnancov a žiakov:

4.1 Každý žiak je povinný umyť si ruky teplou vodou a mydlom pred každou vyučovacou hodinou.

4.2 Zabezpečili sme do tried dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu hudobných nástrojov, kľučiek a pod.

4.3 Zvýšili sme frekvenciu upratovania a dezinfekcie vnútorných priestorov v budove (kľučky, toalety...)

5. Monitorujeme zdravotný stav žiakov a zamestnancov a v prípade príznakov choroby odporúčame ostať v domácej liečbe

6. Zamestnanci boli na mimoriadnej schôdzi poučení o prevenčných opatreniach proti šíreniu COVID-19:

6.1 Každý učiteľ denne nahlasuje  vedeniu mená žiakov, ktorí boli v rizikových oblastiach.

6.2 Každý učiteľ dezinfikuje hudobné nástroje (klaviatúru na klavíri, keyboarde, akordeóne) po každom žiakovi.

6.3 Žiaci nepoužívajú na hodinách školské hudobné nástroje (gitary, dychové nástroje).

6.4 Žiakom, ktorí boli cez Jarné prázdniny v rizikových oblastiach odporúčame, aby ostali v domácej karanténe.

Venujte pozornosť nasledovným upozorneniam, ktoré priebežne aktualizujeme.

11.03. 2020 Ministerstvo školstva vydalo 3. usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu:

usmernenie č.3

09. 03. 2020 krízový štáb a ÚVZ SR vydal domáce karanténne opatrenia pre občanov, ktorí navštívili tieto krajiny: Taliansko, Čína, Južná Kórea a Irán. Žiadame preto rodičov, aby neposielali svoje deti do ZUŠ a rešpektovali toto rozhodnutie, ak boli v nedávnej minulosti v uvedených destináciách.

Pridávame aktuálny link o rozhodnutiach ÚVZ SR

Domáca karanténa:

„Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie,“  (zdroj ÚVZ SR-hlavný hygienik SR J. Mikas.)

Ak absolvujete dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách, kde bol potvrdený výskyt koronavírusu, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste dôsledne dodržiavali všetky odporúčania hlavného hygienika SR.

Odporúčania pre ľudí, ktorí prichádzajú z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Ak sa naviac objavia v najbližších 14 dňoch od návratu z daných oblastí aj  príznaky vírusu ako je teplota,kašeľ, nádcha, bolesť svalov, kĺbov, či sťažené dýchanie, prosíme Vás, aby ste telefonicky kontaktovali svojho lekára, učiteľa a  nechali Vaše dieťa doma v domácej liečbe.

09.03. 2020 Ministerstvo školstva vydalo 2. usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu:

usmernenie č. 2