User login

Výtvarníci v GUS

11.10.2019 | Mgr.Dominika Vojtášová

Tento týždeň naši výtvarníci od pani učiteľky Vojtášovej strávili kreatívne v priestoroch GUS (Galérie umelcov Spiša) v Spišskej Novej Vsi. Tvorivo reagovali na súčasnú výstavu ZÁHADY ZÁHRADY 14-tich vybraných autorov od začiatku 20. storočia po súčasnosť k problematike záhrady ako téme v rámci žánru krajinomaľby a na výstavu malieb mladej výtvarníčky zo Spiša − Paulíny Halasovej: YOU DESERVE ART!
Srdečne ďakujeme za krásnu komentovanú prehliadku a tvorivé dielne Anne Timkovej a Pailíne Halasovej

viac foto na FB