User login

Nová prihláška do iZUŠ

12.09.2019 | Mgr. Mariana Kacvinská

týka sa všetkých žiakov

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku naša škola prechádza na nový informačný systém iZUŠ. Prosíme zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ, aby vyplnili prihlášku kliknutím na link pod textom.Prihlášky nemusíte tlačiť a doručiť osobne. Ďakujeme za pochopenie.

Nová prihláška do ZUŠ