User login

Prednášam, teda som...

03.06.2019 | Eva Kopperová, DiS.art.

Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese s medzinárodnou účasťou

V dňoch 30.05. – 02.06. 2019 sa dvaja žiaci našej ZUŠ  pod vedením uč. Evy Kopperovej, DiS.art. zúčastnili celoslovenskej  súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a monodrámy Prednášam, teda som... v Kremnici. Spomedzi takmer stovky účinkujúcich  so siedmych krajín obstáli na výbornú. Filip Tomaščík sa umiestnil v kategórii próza v striebornom pásme a historicky prvým víťazom novej kategórie monodráma sa stal náš Daniel Catalá Giménez. Srdečne blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov.