User login

Spevácka súťaž - Moyzesov slávik

24.05.2019 | Mgr. Mariana Kacvinská

Janko Leibiczer-laureát kategórie

Veľká radosť v speváckom oddelení
Dňa 23.5.2019 sa konal 7. ročník regionálnej prehliadky v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ s názvom MOYZESOV SLÁVIK v Prešove. Janko Leibiczer sa vo svojej “C” kategórii umiestnil v zlatom pásme a taktiež v tejto kategórii získal aj cenu laureáta. Veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Mgr. Gabrielovi Kopilcovi, ktorý sa Jankovi venuje iba jeden rok a tiež aj p.učiteľke Alene Mušutovej, ktorá ho sprevádzala na klavíri. Tešíme sa a Jankovi prajeme ešte veľa úspechov na ceste ku speváckej kariére, v ktorej bude pokračovať na Konzervatóriu.