User login

TANEČNÝ KONCERT

31.05.2019 | Mgr. Mariana Kacvinská

Tanečný koncert - Dom kultúry  Spišská Nová Ves

Streda 29. 05. 2019 bola pre našich tanečníkov výnimočným dňom. Druhý krát sa predstavili na jednom pódiu žiaci všetkých troch tanečných tried v parádnom štýle v Dome kultúry. Diváci mali možnosť zhliadnuť celkovo 20 choreografií. Nechýbal scénický, kreatívny, moderný, či folklórny tanec od veľkých formácií až po sólové tance. Pastvou pre oči boli aj krásne kostýmy, ktoré kopírovali dej každej choreografie. Veľká vďaka patrí p.uč. Gabriele Váradi, p.uč. Klaudii Čikkelovej a p.uč. Janke Kamenickej, ktoré pripravili našich mladých tanečníkov,ktorým tiež patrí veľká vďaka. Atmosféru doplnila aj živá hudba v podaní bratov Pechovcov, p.uč. Mariána Kamenického a p. uč. Stanislava Dvorského. O ozvučenie sa postaral p.uč. Slavomír Rakyta. Veríme, že ste strávili krásne popoludnie plné nezabudnuteľných tanečných zážitkov.

Pozri video TV Reduta: https://www.snv.sk/archiv?video=190530-2

Foto:pozri foto na FB