User login

Na folklórnej súťaži v Buzici Spišanček opäť bodoval

27.04.2018

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Zahraj že mi, zahraj! sa konala sobotu 21. apríla od 13 hodiny v Dome kultúry v obci Buzica. Na súťaži sa zúčastnili jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže. Krajskú úroveň súťaže zastupovali štyri oblasti Košickéhosamosprávneho kraja: Spiš, Košice s okolím, Michalovce a Trebišov. Diváci a porota mali možnosť uvidieť 24 súťažných čísiel v štyroch kategóriách – detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali víťazi okresného kola a to ľudová hudba Spišanček a sólista inštrumentalista Miroslav Pecha. Vystúpenie ĽH Spišanček bolo ocenené zlatým pásmom a špeciálnou cenou riaditeľa kultúrneho centra v podobe týždenného pobytu v hudobnom tábore. Miroslav Pecha bol ocenený špeciálnou cenou za mimoriadny hudobný výkon. Gratulujeme žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali a tiež aj pedagógom Mgr. Martinovi Richnavskému a p. uč. Romanovi Barabasovi, ktorí žiakov na túto súťaž pripravili.