User login

Festival moderného tanca v Bojniciach

25.04.2018 | Klaudia Čikkelová, DiS.art.

Dňa 20. 4. 2018 sa konal celoslovenský súťažný festival v tanečných choreografiách pre žiakov základných umeleckých škôl pod názvom Festival moderného tanca. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne Ministerstvo školstva a Základná umelecká škola v Bojniciach, kde festival aj prebiehal. Na pódiu sa predstavilo vyše 100 tanečných choreografií. Našu ZUŠ úspešne reprezentovali dievčatá z tanečnej skupiny Dance Sapiens. Predstavili sa v troch choreografiách. Sólový tanec s názvom „In The Head“ okorenený nie štipkou, ale veľkou hrsťou krásneho tanečného prejavu  Jolanky Javorskej bol ovenčený  zlatým pásmom a tanečné duo (Sofia Salayová a Jolanka Javorská) s choreografiou „Boj“ si vybojovalo tiež krásne zlaté pásmo.  Staršie dievčatá, absolventky tanečného odboru si so zaujímavou choreografiou „Dvojtvár“ vytancovali strieborné pásmo.  Všetky choreografie pripravila p. uč. Klaudia Čikkelová, DiS.art.

Dievčatá, srdečne blahoželáme!