User login

ANJEL VIANOC

08.12.2017

celoslovenská výtvarná súťaž

Deň SVÄTÉHO MIKULÁŠA bol výnimočný pre žiačky výtvarného odboru ZUŠ. Mikuláš okrem darčekov priniesol aj víťazstvo v podobe diplomov v celoslovenskej súťaži Anjel Vianoc 2017, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade. Žiačky Stela Kleinová, Liana Pacáková, Laura Lacková, Zuzana Gromadová a Viktória Janette Michalková boli odmenené Cenou za kolektívnu prácu „Anjelský darček“ a Zoja Slivová  čestným uznaním za výtvarnú prácu „Anjelská hudba“.

 Z úspechu sa tešíme, gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom roku.