User login

Európsky deň rodičov a škôl v Bratislave

16.10.2017

MOKAMA v Zrkadlovej sieni

Projekt Európsky deň rodičov a škôl vypracovala Európska asociácia rodičov –EPA v Bruseli. Do tohto projektu sa zapojili rodičovské združenia krajín Európskej únie, Európsky parlament a tiež Slovensko. Na Slovenskej pôde sa tento projekt realizuje už 11 krát. Rodičovské združenia pri školách a školských zariadeniach sa do projektu zapájajú s cieľom prezentovať rodičov, žiakov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov.       

                Súčasťou tohto projektu  bola aj naša Základná umelecká škola, ktorej žiaci mohli 10. októbra 2017 zažiariť v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde sa konal koncert žiakov slovenských ZUŠiek z Bardejova, Bratislavy, Poltára a Spišskej Novej Vsi. Našu školu reprezentovali súrodenci Pechovci rómskymi a východniarskymi melódiami. Pripravili ich učitelia Roman Barabas a Marián Kamenický. Priestor dostali aj žiačky komorného zoskupenia MOKAMA z triedy učiteľa Petra Šterbáka.

                Projekt bude pokračovať v mesiaci máj 2018 v španielskom Madride, kde naši žiaci budú svojimi výkonmi  reprezentovať Slovensko a jeho tradície.