User login

ZÁVEREČNÉ KONCERTY

07.05.2018

               Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy

                                      pozýva  na

              ZÁVEREČNÉ KONCERTY ŽIAKOV ZUŠ

                        18. a 19. jún 2018 o 17:00 hod.

                      v koncertnej sále REDUTY

                     Tešíme sa na stretnutie s Vami