User login

3. miesto pre našich najmladších v Hnúšti

12.03.2019 | Mariana Kacvinská

Hnúšťanský akord - 2019

 

Spišiaci v Hnúšti nesklamali!

11.3.2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, zameraná na teoretické a tvorivé vedomosti žiakov s cieľom vytvárať pozitívny vzťah k hudobnej náuke a súčasne hravou formou zvyšovať vedomostnú úroveň. Súťaž bola nesmierne náročná hlavne v tom, že súťažiaci museli vo veľmi krátkom čase riešiť teoretické i praktické úlohy a preukázať vysokú úroveň vedomostí, kreativitu, rýchlosť a presnosť v riešení náročných úloh.

Naša ZUŠ –ka mala zastúpenie o všetkých kategóriách – A,B,C.

Krásne 3.miesto si priniesli naši najmladší účastníci v A kategórii v zložení: Jakub Kirňak, Alexandra Lauková a Patrícia Nováková.  Staršie kategórie aj napriek veľkej snahe neobsadili popredné miesta.

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom Mgr. Stanislavovi Dvorskému a PhDr. Alexandre Schmidtovej, PhD. ďakujeme za prípravu a vzornú reprezentáciu nášho mesta a ZUŠ.

 

BLAHOŽELÁME!!