User login

Ocenení žiaci

20.11.2018

Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. odovzdal 16. 11. 2018 pri príležitosti Dňa študentstva počas slávnostného prijatia na Radnici ocenenia najlepším žiakom a študentom v našom meste. Ocenení boli žiaci, ktorí prekročili prah vlastných tvorivých síl na súťažiach, vystúpeniach a iných kultúrnych podujatiach, kde ukázali svoj talent a premenili ho na úspech v podobe umiestnenia. Za našu školu si ocenenia prevzali títo študenti:

mladší žiaci: tanečná skupjna HANDS, Sofia Salayová, Jolana Javorská, Alísia Almásyová, Daniel Catalá Giménez, Adela, Leibiczerová, Vanesa Labancová, Lucia Leskovjanská, Zuzana Mackovjaková

 

starší žiaci: Viktória Jakubcová, Tomáš Palušák, Pavol Dzurik

 

Srdečne blahoželáme.