User login

Koncert učiteľov

12.03.2019

Dňa 6.2.2019 sa koncertná sála Reduty rozozvučala hudbou v podaní našich učiteľov ZUŠ. Predstavili sa sólisti na gitare, flaute, klavíri, cimbale, akordeóne, sólovom speve i tanci. Okrem sólistov sa predstavili vokálne, dychové komorné zoskupenia a nechýbal ani učiteľský zbor. Nesmierny úspech si užili aj naši výtvarníci, ktorí maľovali priamo na pódiu koncertnej sály. Ich číslo zaujalo natoľko, že hneď po koncerte mali záujemcov o ich umelecký výtvor.

Na nasledujúcich linkoch máte možnosť pozrieť niektoré ukážky z koncertu:

tanečné číslo: https://www.youtube.com/watch?v=Y6V29Bmsq4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Q-ImCuLDxE69y0u54gUqOGo80JGSTgDq6LfwYOrguuzKrgB6RXd6uOdg

výtvarné číslo: https://www.youtube.com/watch?v=wybYgCMA5P8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fiz5iycTwCCekTc9ofe5gLBakdY8sCCtOw3iFddN2qaiEqr2K6DgEx3I

sláčikové číslo: https://www.youtube.com/watch?v=QMI_v5sT6tA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K4-dgDLN0cM8KwEvhCOeyzfe4IQ-ZiDb5ieevPY380pW6Lge3xw5kvCw

učiteľský zbor: https://www.youtube.com/watch?v=WYFYAJMkhDE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oQuR5oVh75DljuEmMctCTSGy_XSH2hdhNqxGtG7_U2EcgeQEaiuCDLWE

portál SNV: https://www.snv.sk/kultura/?video=190207-2&fbclid=IwAR2homPDfwpcH_UUC8MhnhjYaVMBxWMutNEUYc6fkvw71TFlCNUq2KSGc_0