Od 11.01.2021 - pokračujeme v dištančnom vyučovaní

08.01.2021 | Mgr. Mariana Kacvinská

Rozhodnutie s účinnosťou od 11.01.2021

Vážení rodičia-milí žiaci

na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo 2021/9418:1-A1810 zo dňa 08.01.2021 Vám oznamujem, že po skončení vianočných prázdnin od 11.01.2021 bude vyučovanie v ZUŠ pokračovať aj naďalej dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín spred vianoc. Podľa najnovších informácií sa brány ZUŠ otvoria najskôr po ukončení lockdownu, teda 25.01.2021 a to iba v prípade, že bude situácia priaznivejšia.

Prajeme všetkým veľa zdravia a dúfame, že táto situácia neodradí našich žiakov od umeleckej činnosti a rozvíjania ich talentu. Naši učitelia sú tu pre Vás.

Na kontakt s vyučujúcim môžete využiť školský mail, telefón a elektronický systém iZUŠ, kde učitelia zapisujú domáce úlohy a vedú elektronickú žiacku knižku (stačí sa prihlásiť a sledovať novinky, oznamy, hodnotenie, preberanú látku a nájdete tam aj kontakt na svojho učiteľa).

Mgr. Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ