Prerušenie vyučovania od 26.10.2020

23.10.2020

dištančná forma pre všetky odbory

Rozhodnutie o prerušení vyučovania od 26.10.2020-klikni.