User login

Fantastické 1.miesto na celoslovenskej súťaži

16.09.2020 | Mgr-Stanislav Dvorský

Hnúšťanský akord

V Hnúšti sa v dňoch 13 .9 . 2020 - 14.9 . 2020 uskutočnila celoslovenská súťaž z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá bola zameraná na teoretické a praktické vedomosti žiakov s cieľom vytvárať lepší vzťah k hudobnej náuke a hravou formou zvyšovať jej vedomostnú úroveň. Našu školu reprezentovalo družstvo v " A " kategórii v zložení Stela Kleinová,  Ela Molitorisová a Richard Geci. Súťažné družstvo pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského   si vybojovalo fantastické 1. miesto. Po veľmi náročnej príprave  súťažiaci museli preukázať vysokú úroveň vedomostí, kreativitu, rýchlosť a presnosť. Víťazné družstvo bolo ocenené diplomom za 1. miesto, cenou prof. Jána Valacha a prekrásnymi miniatúrami hudobných nástrojov.

Spomínaným žiakom a ich učiteľovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že sa im  takto bude dariť aj v nasledujúcom období.

Ďakujeme rodičom, že aj v tejto neľahkej situácii pustili svoje deti na súťaž a tiež za ich podporu, ktorú si vážime.