User login

Pokyny pre rodičov

11.09.2020

Vážení rodičia,

1. Prosíme Vás, aby na vyučovanie prichádzali iba žiaci, ktorí neprejavujú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, teda posielajte iba zdravé deti do ZUŠ.

2. Snažíme sa zabezpečiť čo najmenší kontakt medzi žiakmi, preto Vás prosíme, aby vstupovali do budovy len žiaci a len cez hlavný vchod. Rodičia majú prístup do ZUŠ iba na nevyhnutný čas (na sprevádzanie žiaka ku triede).

3. Vstup do budovy a po chodbách ZUŠ je dovolený len s prekrytím tváre a nosa.

4.Pri vstupe do budovy je zabezpečená služba, ktorá koordinuje  prichádzajúce  osoby a dezinfekcia rúk, ktorú použije každý kto vstupuje do budovy.

5. Žiaci si nosia svoje vlastné hudobné nástroje, okrem klavíra a akordeónu.

6. Žiak, ktorý nebol na vyučovaní v ZŠ viac ako tri dni je povinný doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti aj do ZUŠ. Teda každé dieťa, ktoré ostalo doma viac ako tri a nebolo v škole, donesie tlačivo o bezinfekčnosti. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na odkaz.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov, ktorí ostali v domácej liečbe, alebo chýbali v ZŠ viac ako 3 dni.