User login

Lutna nástroj, ktorý (ne)poznáme?

04.11.2019 | Zuzana Lukáčová

Dňa 13.11.2019  sa o 17.00  v koncertnej sále ZUŠ uskutoční netradičný koncert vybraných žiakov našej školy a výnimočného súboru starej hudby Il Cuore Barocco. Cieľom koncertu je priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí tak ako skutočne znela. Koncertu bude predchádzať dvojdňová spolupráca žiakov a súboru, ktorá sa zakončí spoločným muzicírovaním, na ktoré vás srdečne pozývame.