User login

Krajská prehliadka Detskej dramatickej tvorby - Košice

14.04.2019 | Eva Kopperová, DiS.art.

12.04.209 sme opäť potvrdili, že Novoveský okres patrí medzi špičku v oblasti detskej dramatickej tvorby. Na krajskej prehliadke v Košiciach sme s predstavením Marko a Betka obsadili 2.miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž (studio12+20 pri ZUŠ v SNV). Teraz už len dúfame, že organizátor ( NOC) bude mať dosť financií a my sa budeme môcť zúčastniť aj celoslovenského kola.

Blahoželáme pani učiteľke Eve Kopperovej,DiS.art. za prípravu.