User login

Talenty ZUŠ a Richard Rikkon

15.05.2019

koncert pod záštitou primátora mesta Ing. Pavla Bečarika

Úspešný projekt Richarda Rikkona a Karola Farkašovského putuje po celom Slovensku.  Jeho zastávkou bola aj Spišská Nová Ves. Projekt podporuje mladé hudobné talenty zo základných umeleckých škôl a motivuje ich k lepšiemu výkonu. S myšlienkou jeho realizácie prišiel známy klavírny virtuóz Richard Rikkon pred niekoľkými rokmi.  Tento projekt nie je len o spoločnom koncerte, ale aj spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo deň pred samotným vystúpením, na  ktorom žiaci dostali mnoho cenných rád.  

V pondelok 15.04.2019 praskala koncertná sieň vo švíkoch. Každý z návštevníkov očakával nielen výborné výkony našich žiakov, ale aj bravúrne vystúpenie samotného umelca. Za ZUŠ Spišská nová Ves sa predstavilo 11 žiakov hudobného odboru, komorné zoskupenie MOKAMA a o spestrenie programu sa postarali aj členky tanečnej skupiny Dance sapiens. Pre žiakov, ktorí  na koncerte vystúpili to bol veľký zážitok stáť so známym klaviristom na jednom pódiu. Výkony účinkujúcich a aj sólové čísla v podaní hosťujúceho klaviristu zožali obrovský úspech. Koncert moderoval známy moderátor Karol Farkašovský. Záštitu pod celým projektom prevzal primátor mesta Ing. Pavol Bečarik, ktorému touto cestou vyslovujeme vďaku za to, že naša ZUŠ mohla spolupracovať s takouto osobnosťou hudobného sveta.