User login

Festival moderného tanca v Bojniciach

14.04.2019 | Klaudia Čikkelová, DiS.art.

Dňa 12. 4. 2019 sa konal celoslovenský súťažný festival v tanečných choreografiách pre žiakov základných umeleckých škôl pod názvom Festival moderného tanca. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne Ministerstvo školstva a Základná umelecká škola v Bojniciach.

Opäť môžeme tlieskať skvelým výkonom a popredným umiestneniam, ktoré si z Bojníc priniesli . V obrovskej konkurencii 116 choreografií a tisíckou súťažiacich obstáli dievčatá z tanečnej skupiny Dance Sapiens na výbornú.

1. miesto-choreografia "Carmen"

2. miesto-sólová choreografia "V zajatí", ktorú predviedla Jolana Javorská

3.miesto-choreografia "Bla, Bla, Bla..."

Blahoželáme aj pani učiteľke Klaudii Čikkelovej, ktorá pripravila súťažné choreografie.