User login

Úspechy našich výtvarníkov

11.09.2017

UMENIE V PARKU  

                Aj v tomto roku Spišské osvetové stredisko vyhlásilo po druhý krát výtvarnú súťaž pod názvom „UMENIE V PARKU“. Súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť neprofesionálni výtvarníci a fotografi a všetci nadšenci umenia od 15 rokov, zahŕňala dve kategórie Výtvarné umenie a fotografiu. V kategórii Výtvarné umenie bolo úlohou súťažiacich vytvoriť dielo na tému „Svet okolo nás“ prostredníctvom výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika. Téma fotografov bola „Street photo“.                                                     

Vernisáž k výstave sa konala 20. júla 2017 o 18.00 hod. v parku pri fontáne pred Evanjelickým kostolom a samotná výstava trvala do 10. septembra 2017. Jej cieľom bolo vytvorenie možnosti „prehovoriť„ pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov prostredníctvom vizuálneho jazyka, ako aj to, že súťaž nie je obmedzená žiadnymi priestormi budov, ale vsadená do voľného priestranstva – oddychovej časti mesta, kde sa ľudia môžu pokochať nielen umením prírody, ale aj umením človeka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 45 autorov so 142 dielami. Na výstave je možné vidieť najlepšie z nich, ktoré vybrala 4 členná odborná porota. Sme nesmierne radi, že sa podarilo uspieť aj našim výtvarníkom: Adriane Pacanovskej, Andrei Kanóczovej, Karolíne Gavroňovej, Nikole Kolačkovskej, Matúšovi Novákovi, Alexandre Dutkovej a Anne Paličkovej z tried pani učiteliek Mgr. Evy Bavalovej, Mgr. Jany Nahálkovej, Mgr. art Jany Ceterovej a p. učiteľa Mgr. Ivana Bobulu. Všetkým výhercom chceme touto cestou srdečne poblahoželať k úspechu a zapriať nech sa im darí aj v ich budúcej tvorbe.

 

                                      AUTONOMES INCONSCIENTE/SLOBODNÉ PODVEDOMIE

                Ďalším veľkým úspechom výtvarníkov bolo umiestnenie v  5. ročníku medzinárodnej súťaže s názvom „AUTONOMES INCONSCIENTE/SLOBODNÉ PODVEDOMIE“. Vo veľkej konkurencii, ktorá zahŕňala približne 800 výtvarných prác sa podarilo uspieť žiakovi Petrovi Starkovi z triedy p. uč. Mgr. art Jany Ceterovej, ktorý získal čestné uznanie za svoju animáciu vytvorenú v PC-grafike. Blahoželáme mu touto cestou k veľkému úspechu a prajeme ešte veľa ďalších.