User login

Aktuality

Vyhodnotenie klavírnej súťaže

13.04.2018

10. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA KLAVÍRI   ZUŠ - Spišská Nová Ves, 10. apríl 2018   V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 73 žiakov z 25 škôl. Naša škola hostila okrem žiakov aj 49 pedagógov a 12 pozorovateľov. V Y H O D N O T E N I E - klikni Všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a do ďalších rokov želáme veľa zdravia, šťastia...

Zobraziť celý článok


Dvakrát zlaté pásmo s postupom patrí našim folkloristom

28.03.2018 |Mgr. Mariana Kacvinská

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch organizovalo 24. marca 2018 regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí „Zahraj že mi zahraj“. Viac ako stovka účinkujúcich sa predstavila v kategóriách ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci a spevácke skupiny okresov Gelnica a Spišská Nová Ves . "Malí" folkloristi bojovali o priazeň odbornej poroty za účasti približne...

Zobraziť celý článok


Nadregionálna klavírna súťaž v Rožňave

27.03.2018 |Mgr. Lucia Štapinská

22. marec 2018 bol výnimočným dňom, a to nielen krásnym jarným počasím. V tento deň sa konala Nadregionálna klavírna súťaž v Rožňave pod názvom Klavír 2018. Našu školu reprezentovala Miriama Mederyová, žiačka 3. ročníka prvej časti, ktorá získala bronzové pásmo a Patrícia Petrušková, absolventka II. stupňa, ktorá vybojovala krásne zlaté pásmo. Jeho zásluhu potvrdila aj na koncerte víťazov. Obe žiačky pripravila Mgr. Lucia...

Zobraziť celý článok


Celoslovenská súťaž priniesla krásne umiestnenia

21.03.2018 |Mgr. Stanislav Dvorský

Hnúšťanský akord - 2018

Zobraziť celý článok


Tvorivé dielne

14.03.2018 |Mgr. Mariana Kacvinská

V utorok (13.3.2018) nás navštívili deti prvého stupňa ZŠ Nejedlého. Celé dopoludnie sa im venovali naši učitelia v tvorivých dielňach. Šikovné rúčky malých umelcov vytvárali malé prezenty na výtvarnej dielni, hudobníci si zas skomponovali vlastné skladby, tanečníci sa premenili na živé sochy a v tvorivej dramatike sa deti premenili na domáce zvieratá. Šikovní žiaci, príjemné pani učiteľky zo ZŠ Nejedlého odchádzali s úsmevom na tvári,čo...

Zobraziť celý článok


Krajská dychová súťaž v Prešove

05.03.2018 |Mgr. Mariana Kacvinská

 Dňa 23.3.2 018 sa konal 6. ročník krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj "Zahrajme si pre radosť"   v  Prešove. Súťaž organizovala Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove. Súťažilo sa v šiestich vekových kategóriách v  sólovej hre na drevené a plechové dychové nástroje. Našu ZUŠ reprezentovali tri žiačky v hre na priečnej flaute. Strieborné pásmo získali dve z nich: Lucia...

Zobraziť celý článok


Krajské kolo Hnúšťanského akordu

05.03.2018

máme úspešne za sebou a ideme ďalej

Zobraziť celý článok