User login

Aktuality

Ocenení žiaci

16.11.2017

Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. odovzdal 15. 11. 2017 pri príležitosti Dňa študentstva počas slávnostného prijatia na Radnici ocenenia najlepším žiakom a študentom v našom meste. Ocenení boli žiaci, ktorí prekročili prah vlastných tvorivých síl na súťažiach, vystúpeniach a iných kultúrnych podujatiach, kde ukázali svoj talent a premenili ho na úspech v podobe umiestnenia. Za našu školu si ocenenia prevzali títo...

Zobraziť celý článok


Skrášlili sme telocvičňu v Poráč-parku

07.11.2017

Víkend (4. - 5. 11. 2017) sa niesol v tvorivom duchu, o čo sa pričinili žiaci poväčšine 1. ročníka II. stupňa VO, pod vedením uč. Mgr. Jany Nahálkovej. Prijali sme výzvu skrášliť priestory telocvične (PARK - Poráč) a maximálne sme využili fantáziu v podobe viacerých návrhových riešení. Cesta k splneniu nášho cieľa bola vytvorená zo skvelého tímu žiakov, nadšenia, kreativity, spolupráce, radosti z tvorby, dobrej nálady, príjemnej atmosféry...

Zobraziť celý článok


Európsky deň rodičov a škôl v Bratislave

16.10.2017

Projekt Európsky deň rodičov a škôl vypracovala Európska asociácia rodičov –EPA v Bruseli. Do tohto projektu sa zapojili rodičovské združenia krajín Európskej únie, Európsky parlament a tiež Slovensko. Na Slovenskej pôde sa tento projekt realizuje už 11 krát. Rodičovské združenia pri školách a školských zariadeniach sa do projektu zapájajú s cieľom prezentovať rodičov, žiakov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov....

Zobraziť celý článok


Úspechy našich výtvarníkov

11.09.2017

UMENIE V PARKU                   Aj v tomto roku Spišské osvetové stredisko vyhlásilo po druhý krát výtvarnú súťaž pod názvom „UMENIE V PARKU“. Súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť neprofesionálni výtvarníci a fotografi a všetci nadšenci umenia od 15 rokov, zahŕňala dve kategórie Výtvarné umenie a fotografiu. V kategórii...

Zobraziť celý článok


Školské kolo husľovej súťaže

25.06.2017

Dňa 22. 06. 2017 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konalo školské kolo husľovej súťaže. Predstavilo sa spolu 20 žiakov od prípravného ročníka po žiakov druhej časti prvého stupňa. Porotu tvorili učitelia sláčikového oddelenia, ktorí vyhodnotili výkony žiakov  a zaradili ich do troch pásem. Každý si odniesol ocenenie v podobe diplomu a tiež sladkej odmeny. Celkovo žiaci získali 12 zlatých...

Zobraziť celý článok


Prednášam, teda som!

13.06.2017

Umenie nepozná hranice Aj tak by sa dalo charakterizovať stretnutie priaznivcov umeleckého slova na celoslovenskej súťažnej prehliadke umeleckého prednesu, poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou. Cez 200 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Ruska, Česka, Ukrajiny a Lotyšska sa stretlo v dňoch 1. až 4. júna 2017  v Kremnici, aby si nielen zasúťažili, ale aj vymenili skúsenosti z prednesu...

Zobraziť celý článok


Dve hlavné ceny na Gelnickom kľúči

31.05.2017

Posledný májový piatok zaznievala v evanjelickom kostole v Gelnici  krásna komorná hudba produkovaná žiakmi ZUŠ z celého Slovenska. Už tradične sa v tento deň konal Festival komornej hudby v Gelnici, ktorý  sme navštívili už ôsmi krát. „Gelnický kľúč" je koncertnou prehliadkou neprofesionálnych detských a mládežníckych hudobných telies inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia v oblasti...

Zobraziť celý článok


<< Prvé < Predošlé 1-7 8-14 15-21 22-22 Ďalšie > Posledné >>