Aktuality

Nakrúcanie pre RTVS v Letohrádku

16.11.2020 |Mgr. Michaela Formelová

Naši učitelia (p.uč. Kacvinská, Štapinská, Formelová) a žiak Štefan Fedák z triedy p.uč. Hojnošovej sa v sobotu 14.11.2020 zúčastnili nakrúcania relácie Slovensko v obrazoch v Letohrádku Dardanely v Markušovciach. Zahrali a zaspievali sme si spoločne slovenské koledy, reláciu si budete môcť pozrieť 20.12.2020 na Jednotke RTVS.

Zobraziť celý článok


GDPR-Jednostranné vyhlásenie prevádzkovateľa

04.11.2020 |Mgr. Mariana Kacvinská

Prosíme oboznámiť sa so súhlasom dotknutých osôb - zákonných zástupcov maloletých žiakov a plnoletých žiakov kliknutím na odkaz: Jednostranné vyhlásenie prevádzkovateľa

Zobraziť celý článok


GDPR - Informovanie o výsledku testu na COVID-19

04.11.2020 |Mgr. Mariana Kacvinská

Vážení rodičia a žiaci, kliknutím na odkaz sa môžete oboznámiť ako postupujeme pri kontrole o výsledku z testovania na COVID-19. Informáciu nezaznamenávame, neuchovávame a ani nijako inak neevidujeme. Snažíme sa byť zodpovední a dodržiavame pokyny, tak aby sme zabezpečili ochranu a bezpečnosť osôb v  budove ZUŠ. Informácia o výsledku  testu na COVDI-19

Zobraziť celý článok


Prerušenie vyučovania od 26.10.2020

23.10.2020

dištančná forma pre všetky odbory

Zobraziť celý článok


Pokyny pre rodičov

30.09.2020 |Mgr. Mariana Kacvinská

Vážení rodičia, 1. Prosíme Vás, aby na vyučovanie prichádzali iba žiaci, ktorí neprejavujú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, teda posielajte iba zdravé deti do ZUŠ. 2. Ak má žiak zatvorenú triedu v ZŠ/SŠ, neprichádza na vyučovanie ani do ZUŠ (bude mu poskytnutá hodina dištančnou formou). 3. Snažíme sa zabezpečiť čo najmenší kontakt medzi žiakmi, preto Vás prosíme, aby vstupovali do budovy len žiaci a iba cez hlavný vchod. Rodič môže...

Zobraziť celý článok


Fantastické 1.miesto na celoslovenskej súťaži

16.09.2020 |Mgr-Stanislav Dvorský

Hnúšťanský akord

Zobraziť celý článok


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

21.08.2020

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať...

Zobraziť celý článok